Atheïstisch Verbond

          in liquidatie

www.devrijegedachte.nl

Het Atheïstisch Verbond is op 1 januari 2022 gefuseerd met De Vrije Gedachte

 

 

 

 

asielzoekers kunnen voorlopig gebruik blijven maken van het e-mail adres

                                                  asiel-wg@atheistischverbond.org

 

 

 

                         Hebt u vragen over de fusie dan kunt u contact opnemen met  

                                               vereffenaar@atheistichverbond.org